170108-pastilla-1

Estimació del nombre de turistes de Lleida i comarques, 2019

Anuari estadístic del turisme i de l’oci de Lleida, 2017-2018

Itineraris culturals i històrics. La comarca de l’Urgell, 2017-2018

Evolució de l’ocupació turística a Lleida durant la Setmana Santa de 2018

La pressió turística als municipis, comarques i marques turístiques catalanes, 2017

Evolució del comportament dels establiments hotelers a la demarcació de Lleida, 2017

Informe sobre el turisme rural a la província de Lleida, 2017

Evolució del comportament dels allotjaments turístics de la demarcació de Lleida, primer semestre 2017

Estimació del Valor Afegit Brut del sector turístic i de l’oci de les comarques de la demarcació de Lleida, any 2014

Localització de l’oferta d’allotjament turístic a Lleida i Catalunya, any 2017

Evolució de l’ocupació hotelera a Lleida, estiu 2017

Valoració de l’ocupació hotelera, juliol de 2017

Evolució de l’ocupació hotelera a Lleida durant l’any 2016

Evolució de l’ocupació d’establiments turístics a Lleida, de gener a novembre de 2016

Evolució de l’ocupació hotelera a Lleida, estiu 2016

Evolució de l’ocupació hotelera a Lleida, juliol 2016

Evolució de l’ocupació extrahotelera a la demarcació de Lleida, agost 2016

Enquesta sobre el turisme català que visita la província de Lleida, 2016

Evolució de l’ocupació de càmpings, cases rurals i apartaments a Lleida, juliol de 2016

Els habitatges d’ús turístic a Lleida, 2016

Lógicas espaciales del turismo en España: litoral, interior (urbano y rural) y de montaña, 2016

Evolució de l’ocupació turística de la demarcació de Lleida, gener-abril 2016 respecte 2015

Evolució de l’ocupació turística de la demarcació de Lleida, gener-maig 2016 respecte 2015

El turisme excursionista a Catalunya: una primera aproximació al turisme de proximitat, 2015

El turismo en España 2015: una aproximación territorial

Enquesta qualitativa sobre el món de l’esquí lleidatà, 2014-2015

El turisme de neu a Catalunya: potencialitats i reptes, 2014

El turisme estranger a Lleida, 2014

Balanç del turisme a Lleida, 2014

Flash amb dades del turisme a Lleida, gener – juliol 2013

Flash turístic de Lleida. Primera aproximació, 2013

 

 

 

Afluència de visitants estrangers. Primeres dades. Gener-juny 2016

Evolució anual de l’oferta i l’ocupació dels apartaments turístics (2004-2014)

Evolució anual de l’oferta i l’ocupació en els càmpings (2004-2014)

Balanç turístic anual (2015)

Turisme a les marques catalanes (2004-2010)

Enquesta de Població Activa (2004-2010)

Evolució mensual establiments (juny 2016)

Indicadors bàsics de turisme estranger (octubre 2014 a setembre 2015)

Indicadors de posició competitiva del sector turístic (2n trimestre 2015)

Recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (2015)

Nota sobre els resultats de l’EPA a nivell sectorial (1r trimestre 2016)

Nota d’ocupació extra hotelera (maig 2016)

Nota d’ocupació hotelera (juny 2016)

Resum de resulats anuals del turisme (2015)

Turisme dels catalans (2004-2010)

Turisme dels espanyols (2004-2010)

Viatges dels catalans (1r trimestre de 2016)

Viatges a Catalunya de residents a la resta de l’Estat espanyol (1r trimestre 2016)

Evolució anual de l’oferta i l’ocupació dels establiments hotelers (2004-2014)

 

 

New record level of 2.7 bn tourism nights in the EU28 in 2014

Regional Statistics Tourism

New peak of almost 2.8 bn tourism nights spent in the EU in 2015

Summer accounts for more than half of the tourism activity of EU residents

Tourism destinations 2014

Tourism trends 2014

Evolució anual de l’oferta i l’ocupació dels establiments de turisme rural (2004-2014)

Preferences of europeans towards tourism

 

 

Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2010. Serie 2010-2014

Encuesta de Gasto Turístico -Egatur-. Maig 2016

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Campings). 2015

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Campings). Juny 2016

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Albergues). 2015

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Albergues). Juny 2016

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Apartamentos turísticos). 2015

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Apartamentos turísticos). Juny 2016

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Establecimientos hoteleros). 2015

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Establecimientos hoteleros). Juny 2016

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Alojamientos de turismo rural). 2015

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Alojamientos de turismo rural). Juny 2016

Encuesta de turismo de residentes (ETR/FAMILITUR). Primer trimestre 2016

Estadística de Movimientos Turítsicos en Frontera (Frontur). Juny 2016

Índice de precios de campings (IPAC). Base 2002. Juny 2016

Índice de precios hoteleros (IPH) Base 2008. Juny 2016

 

 

OMT_Tourism Highlights 2018

OMT_Barómetro del turismo mundial, Gener 2020

OMT_Compendium of Tourism Statistics 2013- 2017, Edició 2019

OMT_Exploring Health Tourism, 2019

OMT_Overtourism? Vol.2, 2019

OMT_Sustainable Mountain Tourism, 2019

OMT_Walking Tourism, 2019

OMT_Yearbook of Tourism Statistics 2013-2017, Edició 2019

Le tourisme en Europe en 2015

Tourism Highlights 2016

World Tourism Barometer

Barómetro OMT del Turismo Mundial

Compendium of Tourism Statistics. 2016

170108-pastilla-3-1

Infografia de la despesa dels visitants estrangers_octubre2017

Evolucio mensual de la despesa dels visitants estrangers, gener-octubre 2017

Evolucio anual de la despesa dels visitants estrangers, gener-octubre 2017

Ocupació hotelera, juliol 2017

Nota d’afluència del turisme estranger al octubtre 2017

Infografia de l’afluència dels visitants estrangers, gener-octubre 2017

Afluència de visitants estrangers, gener-octubre 2017

Viatges a Catalunya de residents a la resta de l’Estat espanyol, 2n trimestre de 2017

Nota sobre els resultats de l’EPA a nivell sectorial, 2n trimestre 2017

Nota d’ocupació extra hotelera, agost 2017

Nota d’ocupació hotelera, agost 2017

Nota de turisme estranger, agost 2017

Viatges dels catalans, 2n trimestre de 2017

Resum de resultats anuals del turisme, 2016

Balanç turístic d’estiu, any 2016