EL LABORATORI DE TURISME ÉS UNA INICIATIVA DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA QUE COMPTA EN EL SEU DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I EN EL SEU FUNCIONAMENT ORDINARI AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA CÀTEDRA DE TURISME D’INTERIOR I DE MUNTANYA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.

El Laboratori de Turisme és una iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputacio de Lleida que compta en el seu desenvolupament estratègic i en el seu funcionament ordinari amb la col·laboració de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i de la Universitat de Lleida.

Neix amb la voluntat de posar al servei de les administracions locals i territorials, de les empreses del sector turístic, de les organitzacions socials i de la ciutadania en general, informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme que es produeix en les nostres contrades, des de Pla de Lleida al Pirineu Lleidatà i la Val d’Aran.