Programa d’actuació de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya per al 2014-2016

Manteniment informatiu i actualització de continguts de la web del Laboratori de Turisme del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Creació de l’aplicatiu estadístico-informatiu LABTURLLEIDA OBERT (que oferirà informació actualitzada per a les administracions, les empreses turístiques i la ciutadania).

Elaboració de les enquestes al sector de la neu i de l’esport d’hivern de la demarcació de Lleida (trianual).

Elaboració de l’enquesta sobre l’excursionisme a Catalunya: el paper del turisme de dia a la demarcació de Lleida (bianual).

Elaboració de l’enquesta sobre el turisme d’estiu de la demarcació de Lleida -nuclis urbans, espais rurals i zones de muntanya- (bianual).

Estudi del volum de turistes a escala comarcal per a la demarcació de Lleida 2015 -edició 2016-, que s’anirà desenvolupant cada dos anys.

Estimació del PIB turístic de la demarcació de Lleida i taula input-output turística 2016.

Flash informatiu de la Càtedra TIM (4 a 6 números per any) sobre l’evolució de les principals variables turístiques de la demarcació de Lleida, incloent balanços d’activitat anuals.

Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament i Consolidació del Turisme de les comarques del Pallars Sobirà i de la Noguera (2016-2020) -s’aniran desenvolupant plans per a les diferents comarques lleidatanes-.

Programa de dinamització i valorització global i integral dels recursos patrimonials, arqueològics i culturals de les comarques del Solsonès i de les Garrigues (2016-2018) -s’aniran desenvolupant plans per a les diferents comarques lleidatanes-.

Elaboració de l’índex de sostenibilitat turística dels municipis de la demarcació de Lleida (1ª part. Anàlisi dels resultats per comarques i grans municipis turístics).

Participació en accions de formació focalitzades en els tècnics de les administracions, responsables polítics, gestors d’espais naturals, i responsables d’empreses turístiques. Noves formes de turisme: innovació i estratègies de desenvolupament.