Recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics a la província de Lleida